Formy pomocy psychologicznej – jak pracuje psycholog?

Podjęcie decyzji o potrzebie pomocy jest pierwszym krokiem na drodze do poprawy swojego zdrowia psychicznego. Poszukując specjalisty warto zapoznać się z dostępnymi formami pomocy psychologicznej. Na czym polegają? Którą z nich wybrać?

Konsultacje psychologiczne

Podstawowa forma pomocy psychologicznej. Od konsultacji rozpoczynają się spotkania z psychologiem lub psychoterapeutą. Mają one formę kilku spotkań, podczas których specjalista stara się zapoznać z Twoim problemem, jego przyczynami i konsekwencjami. Ilość wizyt oraz czas trwania zależy od stylu pracy danej osoby. Zazwyczaj obejmują od jednego do trzech spotkań i trwają 45-50 minut. Podczas tych spotkań przygotuj się na odpowiadanie na pytania, specjalista może również posłużyć się testami czy kwestionariuszami, które pomogą mu dokonać diagnozy. Po zakończeniu konsultacji zostaniesz zapoznany ze wstępną diagnozą oraz zostanie Ci zaproponowana dalsza forma pomocy.

Dalsze kroki mogą oznaczać psychoterapię, ale nie muszą. Czasami trudność, z jaką się mierzymy nie wymaga psychoterapii. Może się okazać, że np. stres związany z sesją na studiach stanie się do opanowania po kilku wizytach u psychologa i nauczeniu się skutecznych technik relaksacyjnych. Specjalista może również zaproponować Ci wsparcie psychologiczne lub interwencję kryzysową. Może również przekierować Cię do innego specjalisty, jeżeli jego obszar pracy będzie bardziej odpowiadał zgłaszanym problemom.

Warto również pamiętać, że skorzystanie z konsultacji nie wiąże się automatycznie z decyzją o rozpoczęciu terapii czy innej formy pomocy. Konsultacje są pierwszym krokiem na drodze po poprawy zdrowia psychicznego, ale to Ty decydujesz o podjęciu kolejnych.

Interwencja kryzysowa

To krótkoterminowa forma pomocy, której głównym celem jest przywrócenie bezpieczeństwa osoby znajdującej się w trudnej sytuacji oraz powrót do równowagi psychicznej. Interwencja składa się zazwyczaj z kilku spotkań, które mają na celu wzmocnienie zasobów i nauczenie radzenia sobie z emocjami, tak aby osoba mogła poradzić sobie z kryzysem psychicznym. Do takich sytuacji może należeć na przykład śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, zakończenie związku, przemoc, wszystkie sytuacje o znaczeniu traumatycznym.

Wsparcie psychologiczne

Krótkoterminowa forma pomocy, z której możemy skorzystać, gdy potrzebujemy emocjonalnego wsparcia w radzeniu sobie z trudną sytuacją. Do takich sytuacji możemy zaliczyć między innymi zmiany na tle zawodowym, konflikty rodzinne, zakończenie w zawiązku, narodziny dziecka. Wsparcie psychologiczne obejmuje zazwyczaj kilka/kilkanaście spotkań. Z racji, że jest to doraźna forma pomocy, praca polega na odzyskiwaniu równowagi i polepszaniu samopoczucia, nie skupia się na dochodzeniu do źródła zgłaszanego problemu.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia jest krótko- lub długoterminową formą pomocy, przeznaczoną między innymi do leczenia trudności emocjonalnych, zaburzeń psychicznych. Spotkania trwają zazwyczaj około 50 minut i odbywają się raz w tygodniu. Psychoterapia trwa od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od rodzaju terapii. Czas trwania i częstotliwość spotkań to jeden z pierwszych tematów, które omawia się podczas konsultacji, które są wstępnym etapem przed rozpoczęciem terapii. Psychoterapia jest procesem, który polega na rozmowie z terapeutą, dzięki której możemy spojrzeć na zgłaszane problemy z innej perspektywy i wypracować nowe, bardziej skuteczne sposoby radzenia sobie z nimi.

Psychoterapia ma udowodnione działanie w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych: depresyjnych, lękowych (np. napady paniki, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), odżywiania, osobowości. Sprawdza się również w leczeniu uzależnień oraz pomaga w radzeniu sobie z przeżywaniem przemocy w rodzinie, utraty bliskich osób. Jeżeli czujesz, że nie radzisz sobie z emocjami, masz cięższy okres, borykasz się z niską samooceną, to dobry moment, by poszukać wsparcia i poprawić jakość swojego życia

Oprócz psychoterapii indywidualnej możemy spotkać również terapię par, rodzinną, grupową. Są one dobrą alternatywą, gdy chcemy pracować w oparciu na relacjach, borykamy się z problemami w związku lub dotyka on całej rodziny.

Dostępne ebooki

Zapraszam do kontaktu!

Skorzystaj już dzisiaj z terapii i umów się na wizytę. Wspólnie przyjrzymy się Twoim problemom i wypracujemy sposoby radzenia sobie z trudnościami.

To najlepszy czas żeby o siebie zadbać.

Do zobaczenia w gabinecie!