Psychoterapia indywidualna

Jeżeli znajdujesz się w kryzysie, odczuwasz obniżony nastrój, tracisz poczucie sensu, żyjesz w stresie, to dobry moment na rozpoczęcie terapii.

Zadaniem psychoterapii jest poprawienie jakości funkcjonowania tak, aby polepszyć samopoczucie i zwiększyć satysfakcję z życia.

Terapia rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych, które służą wstępnemu zapoznaniu się ze zgłaszanymi problemami oraz wyznaczeniu celów dalszej psychoterapii.

Forma psychoterapii to cotygodniowe spotkania o stałych godzinach. Spotkania trwają 50 minut, koszt to 150 złotych.

Konsultacja psychologiczna

Jednorazowe spotkanie, które ma na celu zapoznanie się z problemem pacjenta oraz zaproponowanie formy pomocy np. psychoterapię lub dalsze działania wspierające.

Czas trwania to 50 minut, cena to 150 złotych.